04 september 2021

Samen de wereld beter maken met friend4friend

Friend4friend verbindt jonge Nederlanders aan jonge Nieuwkomers. Jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar kunnen nu aan friend4friend meedoen in Amstelland, Haarlemmermeer, Alkmaar en omgeving, Hoorn en omgeving, Hilversum en omgeving en de gemeente Súdwest-Fryslân. Jongeren in de rest van Nederland kunnen deelnemen aan friend4friend Nederland. Ga voor meer informatie naar www.friend4friend.nl

In 2020 maakte friend4friend een vliegende start. Maar liefst 60 jongeren tussen de 16-27 jaar werden in Amstelveen en Haarlemmermeer op de friend4friend methode aan elkaar gekoppeld. In een periode van 6 maanden hebben de jongeren veel van elkaar geleerd en heeft de friend4friend-formule tot mooie vriendschappen geleid. Gesteund door de goede resultaten is friend4friend in samenwerking met diverse welzijn en kerkelijke organisaties ook in andere plaatsen gestart.

Wat is friend4friend

Friend4friend verbindt jonge statushouders aan jonge Nederlanders. Jongeren die elkaar anders niet zo snel ontmoeten trekken gedurende een halfjaar gemiddeld 4 uur per week met elkaar op. Gedurende deze periode hebben de duo’s wekelijks contact en worden ze persoonlijk begeleid door de coördinator friend4friend. Ze doen samen leuke activiteiten, taaloefeningen, verkennen de stad en verdiepen zich in elkaars leefwereld. Daarnaast doen ze samen vrijwilligerswerk of werken samen aan een eigen idee. Ze kiezen samen wat ze gaan doen. Friend4friend brengt de jongeren daarnaast in contact met een persoon of organisatie die hen kan helpen hun droom - werk, opleiding, vrije tijd - waar te maken.

 

Veel te doen via friend4friend

Via friend4friend is er veel mogelijk, te beleven en te doen. Je kunt hierbij denken aan taalles geven, vrijwilligerswerk doen bij een zorgboerderij, meehelpen in een (moes)tuin, werken bij de Voedselbank enzovoorts. Maar ook het samen organiseren van een zaalvoetbaltoernooi in de buurt, hulp bij creatieve workshops in een zorgcentrum, bij een poppodium, in een wijkcentrum, buurthuis en musea behoren tot de mogelijkheden voor de friend4friend deelnemers om zich in te zetten voor de samenleving.

Deelnemer: ‘Leren van het helpen van een ander, … spreken in het openbaar, ik heb veel opgestoken en een goede vriend erbij via friend4friend’

De voordelen van friend4friend

Meedoen met friend4friend heeft voordelen voor de deelnemers. Het is een kans voor alle jongeren om hun netwerk te vergroten met personen buiten hun eigen leefwereld, iets te doen voor een ander of de samenleving, hun talenten te ontdekken en keuzes te maken voor de toekomst. Daarnaast staat het goed op de cv en aan het eind krijgen de jongeren het MDT-Certificaat.  Daarnaast organiseert friend4friend groepsbijeenkomsten met andere deelnemers voor een nog een grotere vriendenkring en plezier.

Friend4friend worden en steunen

Ben jij of ken je jonge Nederlanders of jonge Nieuwkomers die graag hun steentje bij willen dragen aan een betere wereld. Wijs dan op, of meld je aan via www,friend4friend.nl. Een mail sturen naar info@friend4friend.nl kan ook. Heb je als organisatie stage of vrijwilligersplekken beschikbaar? Laat ons dat ook weten. Wij brengen statushouders en vrijwilligers dan graag met jouw organisatie in contact om aan de slag te gaan. Voor meer informatie zie onze website www.friend4friend.nl. Friend4friend kijkt uit naar je aanmelding en bijdrage, samen maken we de wereld beter!

Terug

27 april 2023

Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort. Tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander. Het thema van de Oecumenelezing 2023 op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie’.

Lees verder
30 maart 2023

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert in samenwerking met de commissie Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam een ontmoetingsdag op vrijdag 12 mei 2023 over het leven en werk van zeevarenden en het werk van de geestelijke verzorging voor zeevarenden.

Lees verder
27 september 2022

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 4 november 2022 een oecumenische ontmoetingsdag van 11.00-15.00 uur in de Taborkerk te Purmerend. Inloop vanaf 10.30 uur.

Lees verder
12 april 2022

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 13 mei 2022 een oecumenische ontmoetingsdag van 11.00 - 15.00 uur in de Taborkerk te Purmerend. Inloop vanaf 10.30 uur.

Lees verder
04 september 2021

Friend4friend verbindt jonge Nederlanders aan jonge Nieuwkomers. Jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar kunnen nu aan friend4friend meedoen in Amstelland, Haarlemmermeer, Alkmaar en omgeving, Hoorn en omgeving, Hilversum en omgeving en de gemeente Súdwest-Fryslân. Jongeren in de rest van Nederland kunnen deelnemen aan friend4friend Nederland. Ga voor meer informatie naar www.friend4friend.nl

Lees verder
30 augustus 2021

Het Oecumenisch Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 29 oktober 2021 een oecumenische ontmoetingsdag van 11.00 - 15.00 uur te Heiloo. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo. Een gevarieerd programma met een inleiding van ds. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp over zijn proefschrift.

Lees verder
03 mei 2021

Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert een online bijeenkomst op dinsdag 8 juni 2021. Aanvang 19.30 uur. Digitale inloop vanaf 19.15. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst een link naar de Zoommeeting.

Lees verder
18 februari 2021

Het is winter, de natuur is stil en ingekeerd. De sneeuw versterkt de stilte in de stad. Een tijd van rust, van langzaam groeiende kiemkracht. De vastentijd is aanstaande - voor velen een periode van soberheid en inkeer – wég uit de waan van de dag.

Lees verder
09 september 2020

UITNODIGING

Vrijdag 30 oktober 2020 van 11.00 - 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo.

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Lees verder
20 januari 2020

Theatervoorstelling verbindt Nederlanders en nieuwkomers: U kunt erbij zijn!

Friend4Friend is een initiatief van OSMA en een proeftuin het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en Nederlanders met elkaar om in duo's aan de slag te gaan voor de samenleving. Het project wordt op dit moment uitgevoerd in Amstelveen/Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer. De gezamenlijke kerken in deze gemeenten zijn nauw bij dit project betrokken. Wilt u kennismaken met friend4friend, een mooie voorstelling zien of bent u zelf lokaal actief bij het helpen van vluchtelingen en asielzoekers. Dan is dit een voorstelling om te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder
03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items