Samen

Wilt u ook door anderen gevonden worden dan moet u zich even aanmelden als deelnemer. Lokale samenwerkingsverbanden, zoals plaatselijke raden van kerken en organisaties, die zich aanmelden, worden opgenomen in het overzicht en er wordt een link geplaatst naar uw website.

Activiteiten

Er zijn diverse manieren om aan het Oecumenisch Platform deel te nemen en er een levendige ontmoetingsplek van te maken voor iedereen die de oecumene een warm hart toedraagt.

Organisatie

De kerngroep zorgt voor de organisatie van het Oecumenisch Platform.

Over ons

Het Oecumenisch Platform NH verbindt mensen, lokale samenwerkingsverbanden van kerken en organisaties die de oecumene een warm hart toedragen en/of in de praktijk brengen. Samen zoeken we naar de eenheid tussen kerken en het is waardevol op weg naar die eenheid gezamenlijk op te trekken. Deelnemers herkennen elkaar als mensen die de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden.Via het platform blijven deelnemers met elkaar in contact, met elkaar verbonden, met elkaar in gesprek over maatschappelijke en theologische vragen en leren van elkaar, delen ervaringen en inspireren elkaar. Samen zijn we het gezicht naar de samenleving en willen zo bijdragen aan een goed samenleven in Noord-Holland.

Het Oecumenisch Platform NH neemt hiermee een aantal taken over van de provinciale Raad van Kerken Noord-Holland die zich op 1 januari 2017 heeft opgeheven.