Oecumenisch platform NH

Welkom op de website van het Oecumenisch Platform Noord-Holland. Het Oecumenisch Platform is een netwerk van mensen, lokale samenwerkingsverbanden en organisaties, die de oecumene een warm hart toedragen. Vanuit een christelijke inspiratie organiseren wij activiteiten over kerkgrenzen heen en willen zo bijdragen aan een goed samenleven.

U vindt hier agenda-items en nieuwsberichten. Deelnemers aan het netwerk kunnen agenda-items aanmelden en nieuwsbericht aanmelden voor deze website.
U kunt hier snel informatie vinden of contact maken met andere deelnemers aan het netwerk. Wilt u ook gevonden worden dan kunt u zich aanmelden als deelnemer van het Oecumenisch Platform.

 

Agenda

27 november 2018

Op maandag 24 december is het weer tijd voor de kerstnachtviering in Oosterland.

Lees verder
27 november 2018

Beste lezer, 

In deze nieuwsbrief vragen wij nog eens uw aandacht voor de Nicolaasviering a.s. vrijdag, 30 november. 
We kondigen ook al vast onze Tweede Netwerkbijeenkomst aan, die wie op zaterdag 2 februari organiseren.  
Daarnaast vindt u een Facebook bericht van het Veiligheidspact tegen Discriminatie n.a.v. diverse racistische uitingen. 
Tenslotte geven wij een bericht door van de Leefgemeenschap Slotervaart, 
die op zoek is naar een nieuwe bewoner.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink, voorzitter

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
<< <
Pagina 1 van 3
 > >>