Oecumenisch platform NH

Welkom op de website van het Oecumenisch Platform Noord-Holland. Het Oecumenisch Platform is een netwerk van mensen, lokale samenwerkingsverbanden en organisaties, die de oecumene een warm hart toedragen. Vanuit een christelijke inspiratie organiseren wij activiteiten over kerkgrenzen heen en willen zo bijdragen aan een goed samenleven.

U vindt hier agenda-items en nieuwsberichten. Deelnemers aan het netwerk kunnen agenda-items aanmelden en nieuwsbericht aanmelden voor deze website.
U kunt hier snel informatie vinden of contact maken met andere deelnemers aan het netwerk. Wilt u ook gevonden worden dan kunt u zich aanmelden als deelnemer van het Oecumenisch Platform.

 

Agenda

23 november 2020

Wat: Samenwerken tussen moskeeën, kerken en synagogen in Noord-Holland
Thema: Wederzijdse beelden als drempel voor samenwerken
Wanneer: 10 december 2020, van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Zoom meeting (link volgt na aanmelding)
Voor wie? Mensen in of nabij Noord-Holland die betrokken (willen) zijn bij de samenwerking
moskeeën, kerken of synagogen

Lees verder
10 november 2020

1. Een bijeenkomst via Zoom ter voorbereiding op de Week van Gebed voor de Eenheid
 
Vrijwel zeker zullen de corona-maatregelen ook tijdens de Week van gebed voor eenheid van 17 tm 24 januari 2021 nog beperkingen met zich meebrengen. Wat heeft dit voor invloed op de organisatie van de jaarlijkse gebedsweek? Hoe kun je hier als werkgroep mee omgaan?
 
Tijdens een online bijeenkomst op donderdag 19 november brengen we werkgroepen online bij elkaar om ideeën te delen. Tijdens een plenaire sessie vertelt Edwin Hamelink van 24-7 Prayer over de oplossing die de 24-7 gebedsweek biedt en de mogelijkheden voor online gebed. Christien Crouwel en Geert van Dartel delen vanuit de Raad van Kerken tips voor de oecumenische viering. Wil u hierbij zijn? Meldt u zich dan aan en ontvang automatisch de Zoom-link.
 
2. Een bijeenkomst via Zoom voor alle provinciale, regionale en lokale Raden van Kerken en andere oecumenische verbanden. Tijdens deze online-bijeenkomst, die de jaarlijkse, fysieke bijeenkomst van de provinciale en regionale raden zal vervangen, willen we graag horen wat er leeft en speelt in de plaatselijke en regionale oecumene en hierover met elkaar van gedachten wisselen. Daarbij nodigen we voor het eerst ook nadrukkelijk lokale raden van kerken uit. Juist omdat we per Zoom bijeenkomen kan ieder aansluiten voor wie de reis naar Amersfoort anders te ver zou zijn. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 december van 19.30 - tot 21.45 uur. 
 
Zoom-link: https://us02web. zoom.us/j/82183876014?pwd= c1hkM2VwLyt2eWszajFhSS9ZQXdTZz 09
(Meeting ID: 821 8387 6014 / Passcode: 566776; indien het systeem dat vraagt)
 
Wij verzoeken u zich voor deze bijeenkomst aan te melden vóór 1 december bij ons bureau, rvk@raadvankerken.nl
 
Voor een uitgebreide uitnodiging met punten van bespreking zie de bijlage. Daarnaast willen we als landelijke Raad graag behulpzaam zijn bij het onderling delen van ‘best practices’. Daarom ontvangen we graag voorbeelden van geslaagde oecumenische initiatieven en activiteiten die u in uw stad, dorp of regio hebt ontplooid of georganiseerd. Wij zullen deze bundelen en onder de deelnemers aan de bijeenkomst verspreiden. Uw beschrijving moet ongeveer passen op een half A4, aan de hand van het voorgegeven format (zie word-document).
 
Ik hoop velen van u te begroeten bij één of beide bijeenkomsten!
 
Met vriendelijke groet,

Christien Crouwel

Algemeen Secretaris
Raad van Kerken in Nederland

02 november 2020

Deze Nieuwsbrief verschijnt in een maand waarin de voortgaande coronacrisis grote invloed heeft op het leven van mensen in onze stad (maar ook land en wereld).
Dan  gaat het om aspecten van lichamelijke gezondheid, maar ook om de  sociaaleconomische impact en de invloed op geestelijke weerbaarheid.
Ieder van u zal daar in uw persoonlijke en relationele situatie mee te maken hebben, hoe verschillend ook.
De impact op onze kerken was al en is nu versterkt groot. Hoewel op veel plaatsen de liturgie – de ontmoeting met God - 
gaande wordt gehouden en het vaak mogelijk is die via livestream te volgen/ daaraan deel te nemen,
betekent het heel wat om dat andere aspect van de eredienst, de ontmoeting met elkaar, nu niet ten volle te kunnen realiseren.
De onzekerheid hoe lang beperkende maatregelen nodig zullen zijn en welke invloed dat op de Kerstactiviteiten zal hebben maakt het niet gemakkelijker.
Tegelijk is de veerkracht van onze kerken ook heel duidelijk.
Op allerlei wijze wordt geprobeerd het aspect van de kerk als gemeenschap en als bron van diaconale inzet ook nu gestalte te geven.
En dat gebeurt met de nodige creativiteit. Dat kwam o.a. goed tot uiting in ons Webinar van 12 oktober.
Voor wie daar al vragen bij had: de betekenis van de kerkelijke gemeenschappen blijkt in deze tijd eens te meer en wordt ook van buiten die gemeenschappen erkend.
Zo o.a. door burgemeester Halsema, die onlangs de kerken opriep juist in deze tijd zoveel mogelijk open te zijn en bij te dragen aan geestelijke en sociale weerbaarheid van de bewoners van Amsterdam.

Ook op het functioneren van de Raad van Kerken Amsterdam heeft de coronacrisis invloed.
Een aantal activiteiten moesten worden afgelast en uitgesteld.
Maar ook wij zijn creatief in het zoeken van vormen waarin activiteiten wel kunnen voortzetten, dikwijls op een aangepaste wijze.
Deze Nieuwsbrief geeft een overzicht van diverse activiteiten en ontwikkelingen waar wij betrokken zijn en waar u aan kunt deelnemen.

Actueel zijn de verklaringen die het Veiligheidspact tegen Discriminatie vorige week en vandaag heeft uitgegeven naar aanleiding van aanslagen in Frankrijk.
Ook daarover informeren wij u.

Lees verder
<< <
Pagina 1 van 5
 > >>