Oecumenisch platform NH

Welkom op de website van het Oecumenisch Platform Noord-Holland. Het Oecumenisch Platform is een netwerk van mensen, lokale samenwerkingsverbanden en organisaties, die de oecumene een warm hart toedragen. Vanuit een christelijke inspiratie organiseren wij activiteiten over kerkgrenzen heen en willen zo bijdragen aan een goed samenleven.

U vindt hier agenda-items en nieuwsberichten. Deelnemers aan het netwerk kunnen agenda-items aanmelden en nieuwsbericht aanmelden voor deze website.
U kunt hier snel informatie vinden of contact maken met andere deelnemers aan het netwerk. Wilt u ook gevonden worden dan kunt u zich aanmelden als deelnemer van het Oecumenisch Platform.

 

Agenda

okt
30

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

Vrijdag 30 oktober 2020 van 11.00 - 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo.
Lees verder

24 september 2020

Beste lezer,
In deze Nieuwsbrief vindt U allereerst informatie over het Webinar ”Amsterdam in coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken”, dat wij donderdagavond 12 oktober organiseren.  
Daarnaast vindt u nieuws over andere activiteiten die wij in het najaar (mede) organiseren en over enkele activiteiten van oecumenische partners.
Tenslotte berichten wij u over ontwikkelingen in onze Raad. Zo vragen wij u hulp bij het zoeken van een secretaris en een bestuurslid communicatie voor onze Raad.
Hoewel onze Raad ook te maken heeft de beperkingen door de coronacrisis, hopen we dat het u duidelijk wordt hoe wij ook onder deze omstandigheden “Samen Kerk in Amsterdam” zijn. 
U kunt hieronder verder lezen. Deze Nieuwsbrief is ook als bijlage meegezonden.
N.B. Bij alle genoemde activiteiten worden uiteraard de nu bekende en dan geldende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in acht genomen.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink, voorzitter

Lees verder
09 september 2020

UITNODIGING

Vrijdag 30 oktober 2020 van 11.00 - 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo.

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Lees verder
14 juli 2020

WIJ ZOEKEN 1 of 2 PERSONEN DIE HET SECRETARIAAT
VAN DE RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM WILLEN VORMGEVEN

Lees verder
<< <
Pagina 1 van 4
 > >>