Organisatie

Een kleine werkgroep zorgt voor de organisatie van het Oecumenisch Platform. De werkgroep wordt gevormd door minimaal drie permanente leden. Daarnaast zullen van tijd tot tijd mensen op basis van hun netwerk of bijzondere expertise worden uitgenodigd voor een kortere periode bij de werkgroep aan te schuiven. Op projectbasis kan de werkgroep worden ondersteund door een freelance adviseur/(beleids)medewerker.

De werkgroep komt minimaal twee keer per jaar bijeen op een locatie in de provincie.

 

 

Permanente leden: Piet Kuijper, lid PG Hilversum; Jannes Tijsen, lid PG Purmerend en Fokko Omta, predikant Fenixkerk, Nieuwe-Niedorp.   

Adviseur: Kor Berghuis, adviseur maatschappelijke ontwikkeling en gemeentebegeleider, KTB-advies en projectmanagement.

Wij zoeken op dit moment naar nieuwe werkgroepleden. Mocht u meer informatie willen of zich hiervoor willen aanmelden gebruik dan het contactformulier en wij nemen contact met u op.

OSMA, de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland, ondersteunt het Platform. OSMA heeft als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de kerkleden te bevorderen, zo mogelijk leidend tot een grotere en bredere inzet van de kerkleden voor mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. OSMA doet dit door kerken en kerkleden te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van oecumenisch-diaconale projecten. Alle lidkerken van de Raad van Kerken kunnen een beroep doen op OSMA.

Lees verder