06 november 2018

Werkbezoek Oecumenisch Platform Noord-Holland 2019

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

In het voorjaar van 2019 zal het Oecumenisch Platform Noord-Holland een werkbezoek organiseren. We gaan op bezoek bij een lokale Raad van Kerken of een Oecumenisch project. Daar kunt u weer nieuwe ideeën opdoen voor uw eigen werk en anderen ontmoeten.

Hou de nieuwsberichten in de gaten.

Terug

27 november 2018

Op maandag 24 december is het weer tijd voor de kerstnachtviering in Oosterland.

Lees verder
27 november 2018

Beste lezer, 

In deze nieuwsbrief vragen wij nog eens uw aandacht voor de Nicolaasviering a.s. vrijdag, 30 november. 
We kondigen ook al vast onze Tweede Netwerkbijeenkomst aan, die wie op zaterdag 2 februari organiseren.  
Daarnaast vindt u een Facebook bericht van het Veiligheidspact tegen Discriminatie n.a.v. diverse racistische uitingen. 
Tenslotte geven wij een bericht door van de Leefgemeenschap Slotervaart, 
die op zoek is naar een nieuwe bewoner.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink, voorzitter

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
06 november 2018

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items