09 september 2020

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

UITNODIGING

Vrijdag 30 oktober 2020 van 11.00 - 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo.

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Aanleiding is het proefschrift van Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp, die op zoek is gegaan naar de ware aard van de mens. Hij heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van ‘zonde’ in een tijd waarin velen (van ons) niet meer geloven in ‘God als persoon’, maar wel openstaan voor het ‘goddelijke’.

We hebben een gezondheidscrisis, een klimaatcrisis, een vluchtelingencrisis. Ook in ons persoonlijk leven kennen we moeilijke momenten. Komt het allemaal nog goed? En heeft ons geloof in God hier nog iets mee te maken? Geeft het ons een heldere kijk op de ontwikkelingen, ontlenen wij steun aan ons geloof of versterkt het onze somberheid?

Op de ontmoetingsdag is er tijd om in stilte en in gesprek met anderen hierover na te denken: Op zoek naar je diepste Z/zelf en wat jouw drijft als mens.

Tip: Voor wie tijd heeft luister naar de podcast: https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-ware-aard

Voor informatie: Flyer Oecumenische ontmoetingsdag Heiloo 301019

Van tevoren aanmelden is verplicht in verband met de lunch en de corona-maatregelen. wij zorgen voor een veilig omgeving.

Aanmelden kan via de website  info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag oktober 2020.

Terug

23 november 2020

Wat: Samenwerken tussen moskeeën, kerken en synagogen in Noord-Holland
Thema: Wederzijdse beelden als drempel voor samenwerken
Wanneer: 10 december 2020, van 19.00 tot 21.00 uur
Waar: Zoom meeting (link volgt na aanmelding)
Voor wie? Mensen in of nabij Noord-Holland die betrokken (willen) zijn bij de samenwerking
moskeeën, kerken of synagogen

Lees verder
10 november 2020

1. Een bijeenkomst via Zoom ter voorbereiding op de Week van Gebed voor de Eenheid
 
Vrijwel zeker zullen de corona-maatregelen ook tijdens de Week van gebed voor eenheid van 17 tm 24 januari 2021 nog beperkingen met zich meebrengen. Wat heeft dit voor invloed op de organisatie van de jaarlijkse gebedsweek? Hoe kun je hier als werkgroep mee omgaan?
 
Tijdens een online bijeenkomst op donderdag 19 november brengen we werkgroepen online bij elkaar om ideeën te delen. Tijdens een plenaire sessie vertelt Edwin Hamelink van 24-7 Prayer over de oplossing die de 24-7 gebedsweek biedt en de mogelijkheden voor online gebed. Christien Crouwel en Geert van Dartel delen vanuit de Raad van Kerken tips voor de oecumenische viering. Wil u hierbij zijn? Meldt u zich dan aan en ontvang automatisch de Zoom-link.
 
2. Een bijeenkomst via Zoom voor alle provinciale, regionale en lokale Raden van Kerken en andere oecumenische verbanden. Tijdens deze online-bijeenkomst, die de jaarlijkse, fysieke bijeenkomst van de provinciale en regionale raden zal vervangen, willen we graag horen wat er leeft en speelt in de plaatselijke en regionale oecumene en hierover met elkaar van gedachten wisselen. Daarbij nodigen we voor het eerst ook nadrukkelijk lokale raden van kerken uit. Juist omdat we per Zoom bijeenkomen kan ieder aansluiten voor wie de reis naar Amersfoort anders te ver zou zijn. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 december van 19.30 - tot 21.45 uur. 
 
Zoom-link: https://us02web. zoom.us/j/82183876014?pwd= c1hkM2VwLyt2eWszajFhSS9ZQXdTZz 09
(Meeting ID: 821 8387 6014 / Passcode: 566776; indien het systeem dat vraagt)
 
Wij verzoeken u zich voor deze bijeenkomst aan te melden vóór 1 december bij ons bureau, rvk@raadvankerken.nl
 
Voor een uitgebreide uitnodiging met punten van bespreking zie de bijlage. Daarnaast willen we als landelijke Raad graag behulpzaam zijn bij het onderling delen van ‘best practices’. Daarom ontvangen we graag voorbeelden van geslaagde oecumenische initiatieven en activiteiten die u in uw stad, dorp of regio hebt ontplooid of georganiseerd. Wij zullen deze bundelen en onder de deelnemers aan de bijeenkomst verspreiden. Uw beschrijving moet ongeveer passen op een half A4, aan de hand van het voorgegeven format (zie word-document).
 
Ik hoop velen van u te begroeten bij één of beide bijeenkomsten!
 
Met vriendelijke groet,

Christien Crouwel

Algemeen Secretaris
Raad van Kerken in Nederland

02 november 2020

Deze Nieuwsbrief verschijnt in een maand waarin de voortgaande coronacrisis grote invloed heeft op het leven van mensen in onze stad (maar ook land en wereld).
Dan  gaat het om aspecten van lichamelijke gezondheid, maar ook om de  sociaaleconomische impact en de invloed op geestelijke weerbaarheid.
Ieder van u zal daar in uw persoonlijke en relationele situatie mee te maken hebben, hoe verschillend ook.
De impact op onze kerken was al en is nu versterkt groot. Hoewel op veel plaatsen de liturgie – de ontmoeting met God - 
gaande wordt gehouden en het vaak mogelijk is die via livestream te volgen/ daaraan deel te nemen,
betekent het heel wat om dat andere aspect van de eredienst, de ontmoeting met elkaar, nu niet ten volle te kunnen realiseren.
De onzekerheid hoe lang beperkende maatregelen nodig zullen zijn en welke invloed dat op de Kerstactiviteiten zal hebben maakt het niet gemakkelijker.
Tegelijk is de veerkracht van onze kerken ook heel duidelijk.
Op allerlei wijze wordt geprobeerd het aspect van de kerk als gemeenschap en als bron van diaconale inzet ook nu gestalte te geven.
En dat gebeurt met de nodige creativiteit. Dat kwam o.a. goed tot uiting in ons Webinar van 12 oktober.
Voor wie daar al vragen bij had: de betekenis van de kerkelijke gemeenschappen blijkt in deze tijd eens te meer en wordt ook van buiten die gemeenschappen erkend.
Zo o.a. door burgemeester Halsema, die onlangs de kerken opriep juist in deze tijd zoveel mogelijk open te zijn en bij te dragen aan geestelijke en sociale weerbaarheid van de bewoners van Amsterdam.

Ook op het functioneren van de Raad van Kerken Amsterdam heeft de coronacrisis invloed.
Een aantal activiteiten moesten worden afgelast en uitgesteld.
Maar ook wij zijn creatief in het zoeken van vormen waarin activiteiten wel kunnen voortzetten, dikwijls op een aangepaste wijze.
Deze Nieuwsbrief geeft een overzicht van diverse activiteiten en ontwikkelingen waar wij betrokken zijn en waar u aan kunt deelnemen.

Actueel zijn de verklaringen die het Veiligheidspact tegen Discriminatie vorige week en vandaag heeft uitgegeven naar aanleiding van aanslagen in Frankrijk.
Ook daarover informeren wij u.

Lees verder
09 september 2020

UITNODIGING

Vrijdag 30 oktober 2020 van 11.00 - 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo.

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Lees verder
20 januari 2020

Theatervoorstelling verbindt Nederlanders en nieuwkomers: U kunt erbij zijn!

Friend4Friend is een initiatief van OSMA en een proeftuin het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en Nederlanders met elkaar om in duo's aan de slag te gaan voor de samenleving. Het project wordt op dit moment uitgevoerd in Amstelveen/Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer. De gezamenlijke kerken in deze gemeenten zijn nauw bij dit project betrokken. Wilt u kennismaken met friend4friend, een mooie voorstelling zien of bent u zelf lokaal actief bij het helpen van vluchtelingen en asielzoekers. Dan is dit een voorstelling om te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder
03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
06 november 2018

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items