03 mei 2019

Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Oecumene, een mooi begrip, maar waar hebben het over. Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, beantwoordt enkele vragen.

Projectgroep Vieren, wie zijn ze en wat willen ze?
De Projectgroep bestaat uit leden van de aangesloten lidkerken die met elkaar nadenken over liturgie en oecumene. De meest zichtbare uitingen ervan zijn: De uitgave De Eerste Dag, met oecumenisch leesrooster plus tips voor overweging en liederen. Liturgische suggesties voor vieringen rond 4 en 5 mei, (https://www.raadvankerken.nl/pagina/84/vieren) Gebedsweek voor de Eenheid: materiaal Wereldraad van Kerken vertaald voor Nederland.
De jaarlijkse oecumenelezing in januari eindigt met een vesper, daar werken we aan mee.
Verder verzamelen/ontwikkelen we materiaal rond actuele thema’s als pelgrimage, Maria,
Vluchtelingen, een veilige kerk, stille tochten of andere bijeenkomsten rond calamiteiten.
Ook zijn we met elkaar in gesprek vanuit ieder onze eigen tradities om elkaar te leren kennen, soms geeft dat weer verrassende ideeën over wat je in oecumenische vieringen kunt doen.

Waarom is het belangrijk oecumenische vieringen te houden?
Oecumenische vieringen zijn belangrijk omdat je dan elkaars spiritualiteit kunt proeven,
die soms heel anders is dan wat je zelf kent in je eigen kerk, en dat verrijkt je;
je leert elkaar waarderen als deel van Christus’ wereldwijde en veelkleurige kerk.

Welk publiek denken ze te bereiken?
Met de uitgaven bereiken we veel kerken en groepen; materiaal verzamelen/uitwisselen/ontwikkelen kan mensen op een idee brengen doordat ze horen/lezen hoe iets elders vorm krijgt.

Wanneer is iets echt ‘oecumenisch’?
Dat is een spannende vraag. Is een viering oecumenisch wanneer alle deelnemende voorgangers iets mogen doen, van alles wat, in een geheel dat voor geen van de deelnemers hun nestgeur heeft? Of moet je juist die nestgeur beter opsnuiven door te gast te zijn in een ander geheel? En nemen we dan beleefd kennis van hoe het gaat bij de andere kerk die ons ontvangt: o gaat het bij jullie zo, interessant. Of werkt dat ook weer door in eigen vieringen?
Kortom, ik beantwoord de laatste vraag met een aantal tegenvragen.

Ds. Gert Landman, voorzitter projectegroep Vieren van de RvK Nederland.
Redactie: Teun-Jan Tabak.

Wilt u hier meer over weten en met anderen over praten meldt u dan aan via info@oecumenischplatformnh.nl

Werkbezoek De Egmonden
Oecumenische Viering: hier valt iets te beleven!
Vrijdag 24 mei 2019
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur
Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5, Egmond aan Zee

Terug

30 januari 2020

Voor de derde keer organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een bijeenkomst, waar  mensen die zijn verbonden met een van onze lidkerken, of geinteresseerd zijn in de Raad elkaar kunnen ontmoeten.

Lees verder
21 januari 2020

Op zondag 2 februari is iedereen van ver en dichtbij weer welkom bij de oecumenische viering in de Michaëlskerk in Oosterland.

Lees verder
20 januari 2020

Theatervoorstelling verbindt Nederlanders en nieuwkomers: U kunt erbij zijn!

Friend4Friend is een initiatief van OSMA en een proeftuin het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en Nederlanders met elkaar om in duo's aan de slag te gaan voor de samenleving. Het project wordt op dit moment uitgevoerd in Amstelveen/Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer. De gezamenlijke kerken in deze gemeenten zijn nauw bij dit project betrokken. Wilt u kennismaken met friend4friend, een mooie voorstelling zien of bent u zelf lokaal actief bij het helpen van vluchtelingen en asielzoekers. Dan is dit een voorstelling om te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder
29 augustus 2019

Oecumenische ontmoetingsdag: Kijken over muren heen.
Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland
Vrijdag 11 oktober 2019
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Westzaan.

Lees verder
03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
06 november 2018

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items