30 januari 2020

Ontmoetingsmiddag Raad van Kerken Amsterdam voor leden van de lidkerken en andere belangstellenden zaterdag 22 februari, 15-18 uur in het Koptisch Cultureel Centrum

Voor de derde keer organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een bijeenkomst, waar  mensen die zijn verbonden met een van onze lidkerken, of geinteresseerd zijn in de Raad elkaar kunnen ontmoeten.

Dit keer zal dat zijn in in het Koptisch Cultureel Centrum aan het Mosplein in Amsterdam-Noord.

Zaterdag 22 februari bent u daar vanaf 14.30 welkom.
Het programma begint om 15.00 uur. Einde, na de maaltijd, rond 18.00 uur.

Onderdelen van de middag zijn:

- De Raad van Kerken Amsterdam op dit moment, korte inleiding door de voorzitter
- Inleiding op het thema
- Gesprek in groepen rond het thema “getuigen van je geloof, een weg tussen bescheidenheid en vrijmoedigheid”.
- Liturgische afsluiting in de St. Mercuriuskapel, met medewerking van een koor van van de Koptisch Orthodoxe Kerk.
- ontmoeting en maaltijd.


Nadere toelichting bij het gespreksthema:
Onze lamp onder de korenmaat of op de standaard? (Matteüs 5:16)

In de traditie van het christendom zijn evangelieverkondiging, dienst aan de naaste en de opdracht tot getuigenis van het geloof steeds hand in hand gegaan.  De opdracht tot geloofsgetuigenis heeft geleid tot een veelheid aan  activiteiten op het gebied van zending, missie en evangelisatie. Voor veel mensen zijn dit echter negatief geladen begrippen geworden.

De positie van het christendom in onze samenleving is sterk veranderd. Hoewel onze cultuur  doordrenkt blijft van christelijke waarden, heeft voor de meerderheid van de Nederlandse bevolking het christelijk geloof en de kerk geen betekenis meer. Velen zetten zich er kritisch tegen af.  Christen zijn en daar blijk van geven is niet vanzelfsprekend meer.

Past ons daarom terughoudendheid? Sommige christenen neigen daar toe:  we moeten deze situatie maar aanvaarden , anderen niet lastig vallen met ons geloof. Andere christenen hechten  des te meer waarde aan evangelisatie. Of ze zoeken naar nieuwe vormen  van missionaire presentie van de kerk in de samenleving,  in de overtuiging dat ons geloof van waarde is in een samenleving waarin levens- en zingevingsvragen niét aan betekenis hebben verloren.

Waar kiezen wij persoonlijk voor? Zijn we bescheiden tegenover niet-christenen? Durven wij nog vrijmoedig te spreken over wat voor ons van waarde is? En hoe we dat dan? Getuigen van je geloof, is er een weg  tussen bescheidenheid en vrijmoedigheid?U bent van harte welkom. De toegang is gratis.
Graag wel aanmelden: raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Praktische informatie:
Het Koptisch Cultureel Centrum (een voormalig schoolgebouw) ligt achter de Koptisch-Orthodoxe Kerk van de Heilige Maagd Maria aan het Mosplein in Amsterdam Noord. De ingang is tegenover Mosstraat 2 onder een mozaiek met “Maria Mercurius”.
Het Centrum is te bereiken:
met OV:   Bushalte Mosplein, te bereiken vanaf het Centraal Station met metro 52 naar halte Noorderpark, daarna één halte met bus 34 en 35, of 9 minuten lopen (Johan van Hasseltweg).
Ook de Connexionbussen 391, 393 en 394 vanaf CS stoppen bij deze bushalte Mosplein.
met de fiets: pont achter CS naar Buiksloterweg, via deze weg noordwaarts naar Mosplein via Ranonkelkade  en Van der Pekstraat.
met de auto: weg S116 (IJtunnel –Ringweg Noord), afslag Johan van Hasseltweg, richting westen.

Terug

30 januari 2020

Voor de derde keer organiseert de Raad van Kerken Amsterdam een bijeenkomst, waar  mensen die zijn verbonden met een van onze lidkerken, of geinteresseerd zijn in de Raad elkaar kunnen ontmoeten.

Lees verder
21 januari 2020

Op zondag 2 februari is iedereen van ver en dichtbij weer welkom bij de oecumenische viering in de Michaëlskerk in Oosterland.

Lees verder
20 januari 2020

Theatervoorstelling verbindt Nederlanders en nieuwkomers: U kunt erbij zijn!

Friend4Friend is een initiatief van OSMA en een proeftuin het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en Nederlanders met elkaar om in duo's aan de slag te gaan voor de samenleving. Het project wordt op dit moment uitgevoerd in Amstelveen/Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer. De gezamenlijke kerken in deze gemeenten zijn nauw bij dit project betrokken. Wilt u kennismaken met friend4friend, een mooie voorstelling zien of bent u zelf lokaal actief bij het helpen van vluchtelingen en asielzoekers. Dan is dit een voorstelling om te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder
29 augustus 2019

Oecumenische ontmoetingsdag: Kijken over muren heen.
Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland
Vrijdag 11 oktober 2019
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Westzaan.

Lees verder
03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
06 november 2018

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items