20 juni 2019

Verslag werkbezoek De Egmonden

24 mei 2019 organiseerde het Oecumenisch Platform Noord-Holland –sinds haar bestaan- haar eerste werkbezoek in Egmond aan Zee

24 mei 2019 organiseerde het Oecumenisch Platform Noord-Holland –sinds haar bestaan- haar eerste werkbezoek in Egmond aan Zee. Dit evenement werd voorbereid in samenwerking met de Oecumenische Werkgroep de Egmonden. Tijdens het werkbezoek is op verschillende manieren stilgestaan bij de betekenis van de oecumenische viering voor onszelf en de bezoekers. De dag werd bijgewoond door 30 deelnemers, leden van lokale raden van kerken, pastores en predikanten. De basislocatie van de dag was het Verenigingsgebouw in Egmond, waar de algehele verzorging in handen was van de heer Dekker.

 

De dag werd geopend met een oecumenische viering. Pastoor Rudolf Scheltinga en dominee Saskia Ossewaarde-van Nie gingen voor in een dienst, waarin verbinding centraal stond. Ook werden elementen uit de Veertigdagen Liturgie gebruikt. Gezongen werd uit het oud-katholieke gezangboek.

Kor Berghuis, organisator, gaf vervolgens een toelichting over het vervolg van het programma.

Een van de eerste programma punten was een kerkentocht door Egmond, waarbij iedere voorganger de gelegenheid kreeg iets over ‘zijn ‘of ‘haar’ kerk te vertellen.

Als eerste was de Protestantse Kerk aan de beurt. Dominee Saskia Ossewaarde- Van Nie vertelde met liefde over de kerk en alles wat daarin te zien is. Het gebouw stamt uit 1741 en kwam tot stand nadat een eerder gebouw ten prooi was gevallen aan de zee. In de kerk is van alles te zien. De kerk is een ‘fusion gemeente’ vanuit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, symbolisch weergegeven in een bouwsteen. In de kerk zijn dingen te zien van de statushouders en een geschenk uit El Salvador hangt aan de muur.

De tweede kerk was de rooms-katholieke Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk aan de Wilhelminastraat. Voorop de kerk hangt het beeld van Maria. Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria heeft in de 19e de eeuw gezorgd voor het ontstaan van de Oud-Katholieke Kerk. Paus Pius IX heeft in 1854 dit dogma vastgelegd in een encycliek, maar omdat dit niet in de Bijbel stond werd het door een groep katholieken afgewezen en zij stichtten een eigen kerk, de Oud-Katholieke Kerk. Egmond aan Zee is het enige dorp in Nederland waar de Oud-Katholieke kerk qua aantal de grootste kerk is.

Inmiddels is deze geschiedenis verleden tijd. Enige jaren geleden is het beeld met geld van de drie kerken in Egmond weer gerestaureerd.

Vervolgens lopen we weer terug naar de oud-katholieke Kerk. De "St. Agnes" werd gebouwd in 1885 naar ontwerp van Willem Raman (Amsterdam). Pastoor Rudolf Scheltinga verteld enthousiast over het verleden en heden van de kerk. Hij vertelde over de geschiedenis van de kerk en de parochie, onder meer hoe de kerk de Tweede Wereldoorlog overleefde. En over hoe de kerk nu gebruik wordt voor allerlei gelegenheden, waarbij de bezoekers steeds door de stoelen te draaien mee kan draaien. Zo vinden er al 40 jaar lang in de zomer orgelconcerten plaats.

 

Bij de wandelingen tussen de kerken werden er ervaringen uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld over de mogelijkheden om een rockmuziek uitvoering te hebben in een kerk en de wetenswaardigheden van Oecumenische vieringen in de eigen omgeving
 
Terug in het Verenigingsgebouw had de heer Dekker gezorgd voor twee soorten soep (twee soorten) en broodjes, waarvan smakelijk werd genoten.
 
Na de lunch was er ruimte voor Rev. Drs. Joop Albers, pastoor van de Anglicaanse Kerk en Oud-Katholieke Kerk, die een uitleg gaf over zijn gedachten bij het thema “Oecumenische Viering: hier valt iets te beleven”. Hij vertelde over zijn ervaringen als jongere in Oosterleek, over het gevoel van saamhorigheid en verlangen om als kerken dichterbij elkaar te zijn, dat hem altijd bij is gebleven. Hij vertelde over de verbondenheid die hij ervaren heeft tussen de kerken als lid van de landelijke Raad van Kerken en als pastoor in Enkhuizen en in Voorschoten. En hoe hij heeft meegewerkt aan het opstellen van een verklaring over de wederzijdse erkenning van de doop. Toch zijn er kerken die binnen en buiten de Raad die hier nog steeds moeite mee hebben en blijkt heel duidelijk dat de oecumene nog niet af is.
Verder neemt Joop ons mee naar zijn werk als pastor op Schiphol waar het ook gaat over interreligieuze ontmoeting en sluit af met te wijzen op de taak van de gezamelijke kerken om in een maatschappij waar mensen minder tevreden zijn en de angst voor de ander wordt aangewakkerd een tegengeluid te laten horen.
 
In aansluiting op de voordracht van Joop was er ruimte voor gesprekken en uitwisselingen van gedachten over de plaatselijke en regionale Oecumene.
 
Na een afsluitende viering werd de dag afgesloten met informatie over het Oecumenische Platform Noord-Holland en een collecte ten behoeve van het platform en ter bestrijding van de gemaakte kosten.

Terug

29 augustus 2019

Oecumenische ontmoetingsdag: Kijken over muren heen.
Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland
Vrijdag 11 oktober 2019
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Westzaan.

Lees verder
20 juni 2019

24 mei 2019 organiseerde het Oecumenisch Platform Noord-Holland –sinds haar bestaan- haar eerste werkbezoek in Egmond aan Zee

Lees verder
03 juni 2019

In het weekend van de Hoornse Stadsfeesten was er de laatste jaren een gezamenlijke openluchtviering op de Roode Steen.
Afgelopen jaar werd in die viering de toespraak gehouden door de burgemeester van Hoorn, dhr. Jan Nieuwenburg. U kunt hier een fragment uit zijn toespraak terugluisteren.

Lees verder
https://www.pknhoornzwaagblokker.nl/activiteit/feest-van-ontmoeting/
03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
06 november 2018

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items