06 november 2018

Help de Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Iedere week zijn er drie zondagsevieringen. De vrijwilligers zijn hierbij actief en maken na afloop een praatje met de aanwezigen.

Daarnaast zetten de vrijwilligers zich in bij de organisatie van de Vader-Kinddagen, de in - en nazorg van de (ex) gedetineerden en hun partners, de kledinguitgifte en de bloemengroet. Het aantal gedetineerden binnen het JZC bedraagt inmiddels zo'n 1.000 personen. Omdat vele gedetineerden lang niet altijd familie en of vrienden in ons land hebben, verzorgt De Sluis ondersteunende hulp tijdens detentie en vervolgens daarna, bij de re-integratie. De vrijwilligers worden ook ingezet bij de vele persoonlijke hulp- en zingevingsvragen.

U kunt dit werk steunen door voor het werk voor gedetineerden te collecteren. Er is een aparte 'toolkit' beschikt om op een zondag apart aandacht te besteden aan het thema gevangenen.

Voor alle vragen, aanvragen voor de “toolkit” e.d. is De Sluis telefonisch bereikbaar onder nummer 06 - 42041309, maar ook digitaal via: irindadegroen@dsgdesluis.nl.

In de bijgevoegde brief vindt u alle informatie. 

Terug

24 september 2020

Beste lezer,
In deze Nieuwsbrief vindt U allereerst informatie over het Webinar ”Amsterdam in coronatijd, een bijdrage vanuit de kerken”, dat wij donderdagavond 12 oktober organiseren.  
Daarnaast vindt u nieuws over andere activiteiten die wij in het najaar (mede) organiseren en over enkele activiteiten van oecumenische partners.
Tenslotte berichten wij u over ontwikkelingen in onze Raad. Zo vragen wij u hulp bij het zoeken van een secretaris en een bestuurslid communicatie voor onze Raad.
Hoewel onze Raad ook te maken heeft de beperkingen door de coronacrisis, hopen we dat het u duidelijk wordt hoe wij ook onder deze omstandigheden “Samen Kerk in Amsterdam” zijn. 
U kunt hieronder verder lezen. Deze Nieuwsbrief is ook als bijlage meegezonden.
N.B. Bij alle genoemde activiteiten worden uiteraard de nu bekende en dan geldende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in acht genomen.

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam,
Henk Meulink, voorzitter

Lees verder
09 september 2020

UITNODIGING

Vrijdag 30 oktober 2020 van 11.00 - 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur te Heiloo.

Oecumenische ontmoetingsdag: Crises, wat heeft God ermee te maken?

U bent van ons gewend dat we op de Oecumenische ontmoetingsdag een maatschappelijke thema bespreken. Deze keer is het anders en willen we met elkaar het geloofsgesprek voeren. We gaan samen luisteren, wandelen, eten, spreken en vieren over wat God betekent voor ons persoonlijk leven en onze kijk op wereld.

Lees verder
14 juli 2020

WIJ ZOEKEN 1 of 2 PERSONEN DIE HET SECRETARIAAT
VAN DE RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM WILLEN VORMGEVEN

Lees verder
20 januari 2020

Theatervoorstelling verbindt Nederlanders en nieuwkomers: U kunt erbij zijn!

Friend4Friend is een initiatief van OSMA en een proeftuin het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en Nederlanders met elkaar om in duo's aan de slag te gaan voor de samenleving. Het project wordt op dit moment uitgevoerd in Amstelveen/Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer. De gezamenlijke kerken in deze gemeenten zijn nauw bij dit project betrokken. Wilt u kennismaken met friend4friend, een mooie voorstelling zien of bent u zelf lokaal actief bij het helpen van vluchtelingen en asielzoekers. Dan is dit een voorstelling om te bezoeken. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder
03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
06 november 2018

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items