06 november 2018

Help de Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Iedere week zijn er drie zondagsevieringen. De vrijwilligers zijn hierbij actief en maken na afloop een praatje met de aanwezigen.

Daarnaast zetten de vrijwilligers zich in bij de organisatie van de Vader-Kinddagen, de in - en nazorg van de (ex) gedetineerden en hun partners, de kledinguitgifte en de bloemengroet. Het aantal gedetineerden binnen het JZC bedraagt inmiddels zo'n 1.000 personen. Omdat vele gedetineerden lang niet altijd familie en of vrienden in ons land hebben, verzorgt De Sluis ondersteunende hulp tijdens detentie en vervolgens daarna, bij de re-integratie. De vrijwilligers worden ook ingezet bij de vele persoonlijke hulp- en zingevingsvragen.

U kunt dit werk steunen door voor het werk voor gedetineerden te collecteren. Er is een aparte 'toolkit' beschikt om op een zondag apart aandacht te besteden aan het thema gevangenen.

Voor alle vragen, aanvragen voor de “toolkit” e.d. is De Sluis telefonisch bereikbaar onder nummer 06 - 42041309, maar ook digitaal via: irindadegroen@dsgdesluis.nl.

In de bijgevoegde brief vindt u alle informatie. 

Terug

03 mei 2019

Ds. Gert Landman, voorzitter van de Projectgroep Vieren van de landelijke Raad van Kerken, geeft alvast zijn antwoord op de vraag: Wat maakt een viering 'oecumenisch'?

Lees zijn bijdrage en meldt u via info@oecumenischplatformnh.nl aan voor de het Werkbezoek de Egmonden op vrijdag 24 mei 2019.

Programma: zie agenda. 

 

Lees verder
25 april 2019

Op zondag 5 mei bent u van harte welkom in de sfeervolle kerk van Oosterland, waar de maandelijkse viering dit keer de vorm heeft van een bijzondere vertelvoorstelling, geïnspireerd op het apocriefe bijbelboek Judith. Dit verhaal blijkt juist in de meidagen waarin we stilstaan bij oorlog en bevrijding verrassend actueel.

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA samen met lokale kerken en organisaties op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend in Amstelveen/Aalsmeer.

Het gaat om tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

 

Lees verder
28 maart 2019

Met ingang van mei 2019 is OSMA op zoek naar een enthousiaste, initiatiefrijke en ondernemende projectcoördinator voor het opzetten en uitvoeren van het project AFriend4AFriend Haarlemmermeer. Het project is een maatjesproject voor jonge statushouders.

Het gaat om een tijdelijke functie voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 september 2020.

Lees verder
06 november 2018

Gelegenheid om nieuwe inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

 

Lees verder
06 november 2018

De Diaconale Stichting Gevangenzorg De Sluis verzorgt tal van vrijwilligerswerkzaamheden in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Het aantal gedetineerden bedraag inmiddels 'zo'n 1000 personen.

Stichting De Sluis heeft niet alleen vrijwilligers nodig, maar ook geld om haar werk te kunnen doen. Zij vraagt daarom om aandacht te besteden aan dit werk voor gedetineerden.

 

Lees verder
27 augustus 2018

Beelden van de kerkdienst ter afsluiting van de festiviteiten in Amsterdam.

Lees verder
27 augustus 2018

Op tweede Pinksterdag is met een viering stilgestaan bij het vijftig jarig jubileum van de Raad van Kerken in Nederland. De viering vond plaats in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Het thema van de viering was ‘De Geest waait’.

Ds. Wielie Elhorst, predikant te Bussum en predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Wielie Elhorst is projectmanager LCC Plus Projecten, de alliantie van christelijke LHBT-organisaties. Hij was bij de viering aanwezig en kijkt vanuit zijn eigen geschiedenis terug op de betekenis van de oecumene.

In de bijlage is zijn terugblik te vinden en het programma van de viering.

50 jaar raad van kerken Artikel Wielie (1)

Programma 50 jaar raad van kerken Nederland 210518

28 februari 2018

OSMA zoekt meedenkers over nieuwe diaconale initiatieven in Noord-Holland.

Lees verder

Abonneer u op de laatste nieuws items